Регистрация

GoodWorky е онлайн платформа за онлайн обучения, споделяне на идеи, мнения, знания и ресурси. Тя е предназначена да се използва за вътрешнофирмена комуникация, като всички в организацията могат да я достъпват по всяко време и отвсякъде.

Съществена част от платформата е секцията за онлайн обучение, в която всеки потребител може да се обучава посредством обучителни курсове, разделени на различни модули.