Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/beitds96/yca.bg/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Себепознание -
  • Разбиране и развитие на себе си.
  • Изграждане на реалистична представа за себе си и здравословна самооценка, осъзнатост, рефлективност.
  • Промяна и израстване през целия живот.
  • Отразяване на потребностите и стремежите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.