• Сила за справяне с несигурността и стреса; гъвкавост и отвореност към промени, управление на промените, интегриране на професионалния и личния живот.
  • Балансиране на житейските, учебните и професионалните роли.
  • Способност за справяне с последиците от криза.
  • Вяра в способността да се влияе върху хода на събитията, въпреки несигурността, неуспехите и временните провали.