Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/beitds96/yca.bg/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Решаване на проблеми -
  • Критично мислене като внимателно събиране и анализиране на информация.
  • Разпознаване на потенциала на дадена идея за създаване на стойност и идентифициране на подходящи начини за извличане на максимална полза от нея.
  • Оценяване на последствията от идеите, които носят стойност, и на ефекта от предприемаческите действия върху целевата общност, пазара, обществото и околната среда.