• Умения за организиране, асертивност и водене на преговори.
  • Поглед отвъд социалните мрежи и използването им за подпомагане на изграждането на кариера.
  • Демонстриране на ефективна комуникация, убеждаване и лидерство.