Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/beitds96/yca.bg/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Пазар на труда -
  • Намиране и оценяване на информация в подкрепа на професионалното развитие.
  • Намиране на информация за бъдещите тенденции в професионалното развитие, бъдещите работни места и изискваните от тях умения.
  • Разбиране на променящия се характер на живота и професионалните роли.
  • Определяне на значението и начините за достъп до информация, свързана с кариерата.