• Намиране и оценяване на информация в подкрепа на професионалното развитие.
  • Намиране на информация за бъдещите тенденции в професионалното развитие, бъдещите работни места и изискваните от тях умения.
  • Разбиране на променящия се характер на живота и професионалните роли.
  • Определяне на значението и начините за достъп до информация, свързана с кариерата.