Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/beitds96/yca.bg/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Умения за заетост -
  • Проучване на различни инструменти и ресурси за търсене на кариера/професия.
  • Умения и опит, които дават възможност на хората да си намерят работа и да се задържат на нея.
  • Разбиране, че уменията и опитът могат да се пренасят в различни работни среди.
  • Адаптивност и гъвкавост в различни ситуации.