• Проучване на различни инструменти и ресурси за търсене на кариера/професия.
  • Умения и опит, които дават възможност на хората да си намерят работа и да се задържат на нея.
  • Разбиране, че уменията и опитът могат да се пренасят в различни работни среди.
  • Адаптивност и гъвкавост в различни ситуации.