• Откриване на нови възможности.
  • Любопитство за проучване на възможностите за учене.
  • Ефективни стратегии за учене.
  • Продължаващо саморазвитие.