• Иновации и вдъхновение в кариерата.
  • Работа за постигане на собствена визия за бъдещето.
  • Визуализиране на бъдещи сценарии за насочване на усилията и действията.
  • Разработване на идеи и възможности за създаване на стойност.