Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/beitds96/yca.bg/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Сътрудничество -
  • Работа в екип, мултикултурна осведоменост, толерантност, справяне с конфликти, свързани с работата.
  • Използване на информация и връзки за осигуряване, създаване и поддържане на работа.
  • Съвместна работа и сътрудничество с други хора за разработване на идеи и превръщането им в действия.