• Работа в екип, мултикултурна осведоменост, толерантност, справяне с конфликти, свързани с работата.
  • Използване на информация и връзки за осигуряване, създаване и поддържане на работа.
  • Съвместна работа и сътрудничество с други хора за разработване на идеи и превръщането им в действия.