• Взаимодействие с други хора за изграждане на взаимоотношения.
  • Разработване и поддържане на взаимоотношения, които са важни за кариерата.
  • Развиване на умения за себепредставяне и маркетинг, които са необходими през целия живот.