Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/beitds96/yca.bg/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Комуникация -
  • Взаимодействие с други хора за изграждане на взаимоотношения.
  • Разработване и поддържане на взаимоотношения, които са важни за кариерата.
  • Развиване на умения за себепредставяне и маркетинг, които са необходими през целия живот.