• Разработване и управление на кариерата, вземане на решения, поставяне на цели, разработване на визия за кариерата, организационни умения.
  • Разбиране на процеса на вземане на решения за кариерата и значението на вземане на информирани решения.
  • Описване на начина, по който нагласите и мотивацията могат да повлияят на планирането на кариерата и вземането на решения.
  • Определяне на приоритети и планове за действие.