Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/beitds96/yca.bg/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Планиране на кариерата -
  • Разработване и управление на кариерата, вземане на решения, поставяне на цели, разработване на визия за кариерата, организационни умения.
  • Разбиране на процеса на вземане на решения за кариерата и значението на вземане на информирани решения.
  • Описване на начина, по който нагласите и мотивацията могат да повлияят на планирането на кариерата и вземането на решения.
  • Определяне на приоритети и планове за действие.