Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/beitds96/yca.bg/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Регистрация DEV -

Регистрация DEV

GoodWorky е онлайн платформа за онлайн обучения, споделяне на идеи, мнения, знания и ресурси. Тя е предназначена да се използва за вътрешнофирмена комуникация, като всички в организацията могат да я достъпват по всяко време и отвсякъде.

Съществена част от платформата е секцията за онлайн обучение, в която всеки потребител може да се обучава посредством обучителни курсове, разделени на различни модули.